+33624928571 essevesse@gmail.com

#DAB – The Romanian Multiplier event was a success!

GAMMA INSTITUTE organized the Multiplier event with 2 separate groups, one group of young teacher who need knowledge and experience in managing bullying situations in school, and another group, of psychotherapists in training and personal development counselor, who...

France! Final TM and ME #DAB, a glorious end!

Cie Essevesse is happy to have welcomed the partners of the Dance Against Bullying project in Marseille, on 13 and 14 December 2021, for two final events: The International Multiplier Event which took place on December 13th at Coco Velten, to which we thank for the...

#DAB – The Bulgaria Multiplier event was a success!

Association Euni Partners organized Multiplier event with 2 separate groups in 2 days. The first event was held on the 13th of December 2021 and the second one on the 17th of December 2021. The meetings were attended by youths, social workers, trainers, resource...

#DAB Italian Multiplier Event – Do you support the fight against bullying? DANCE

The Multiplier Event of the DAB (Dance Against Bullying) project, organized by CEIPES, was hosted at the CEIPES headquarters on 23rd of November, 2021. The event involved the Linguistic High School “Ninnì Cassarà” in Palermo and it saw the participation of young...

DAB: in Greece at the final event for sharing great results

On the 8th and 9th of December 2020, the Greek Multiplier event was successfully organized by “The Smile of the Child”, within the framework of the project “DAB-Dance against Bullying” 2019-1-FR02-KA205-015856. The event was organized in Heraklion, Crete and the...

Contribute to the fight against bullying – a petition that will be taken to the European Parliament’s Committees

The fight against bullying needs your support! Take 1 minute to sign the petition below to help combat bullying and support an innovative methodology to address this issue. https://chng.it/FZZN8X4JJ5 The petition supports the use of dance and expressive movements...

DAB – Local workshops completed

The project’s organization partners carried out the implementation of the project workshops at the local level between June and September 2021. The partners held their workshops in their respective countries with youth in a variety of different contexts, including in...

#DAB Transnational Meeting in Greece!

The partners of “DAB” – Dance Against Bullying met partially in presence and partially online for a Transnational Meeting hosted by the partner from Greece, The Smile of the Child, on the 26th and 27th of August 2021. The partners took the opportunity to both look...

The project’s Learning, Teaching, and Training Activity was a great success

The Dance Against Bullying partners met online between the 24th and 26th of May for three days of intensive training in the implementation of the DAB workshops. This activity was attended by all the five partner organisations in five different countries: France,...

Dance Against Bullying Transnational Meeting 06/04/2021

The Dance Against Bullying partners met online between the 24th and 26th of May for three days of intensive training in the implementation of the DAB workshops. This activity was attended by all the five partner organisations in five different countries: France,...

DAB from home: that’s how we carried out our workshop in total safety

Given the current situation with COVID-19 and the impossibility of safely carrying out in-person activities, the partners of DAB decided to carry out an online DAB session: Dance Against Bullying From Home.  DAB’s workshops aim first to help people self-empower...

Benchmark Reports are now available on our website and ready to be downloaded

In order to fulfil the objectives of the project, it is necessary to understand the situation regarding bullying in each of the partner countries, and to provide a background to the in-depth needs-analysis.  All partners conducted research on the topic, including a...

Our first Intellectual Output “Benchmark Report for Dancing Against Bullying” is online on our website!

Dance Against Bullying (DAB) – Project Number 2019-1-FR02-KA205-015856 – aims to contribute to the struggle against bullying among young people using the tools of contemporary dance and developing an innovative methodology. Thus, DAB will integrate already existing...

DAB: Dance Against Bullying, Kick Off Meeting in Palermo

Project name: “Dance Against Bullying” Project number: (2019-1-FR02-KA205-015856) Duration: 24 months Coordinator: CIE ESSEVESSE (France) Financed by: Erasmus+ programme, KA205 (Strategic Partnership for Innovation and Exchange of good...

 

ОТНОСНО ПРОЕКТА

Проектът DAB-Dance Against Bullying е подкрепен от Европейската комисия чрез програма Еразъм +, Ключово Действие 2 – Стратегическо партньорство за младежи. Основната цел на проекта е да се справи с феномена „тормоз“ сред младите хора, използвайки съвременния танц и неговите инструменти за създаване на иновативна методология. През последното десетилетие местните власти и младежките работници обръщат все по-голямо внимание на тормоза и неговите отрицателни ефекти върху младежите, и като знак за социално безпокойство. Проектът DAB-Dance Against Bullying има за цел да интегрира вече съществуващите добри практики с нов подход, базиран на уъркшопи използващи танц и експресивни движения, обединяващ младежки работници и млади хора в борбата срещу тормоза. Всъщност, наред с положителните ефекти, които музиката и движенията имат върху развитието на младите хора, танцът е чудесен инструмент за овластяване и устойчивост срещу насилието и злоупотребите. Методиката помага на младежките работници да развият умения, с които да подпомогнат младите хора да преодолеят специфични проблеми свързани с тормоза, чрез дейности за развиване на чувство за интеграция, изграждане на екип, креативност и себеовластяване. С помощта на хореограф/ обучител/ експерт по танцово изкуство и използвайки методиката за експресивни движения и танц, младежките работници могат да работят с младежи, за да развият и уъркшопите, които включват: сесии на неформално образование, насочени към анализиране на феномена на тормоза (от гледна точка на тормозените, насилниците и пасивните и активни наблюдатели; ситуации, при които се появява агресивно поведение; ролеви игри, фокусирани върху основните участници в сценария на тормоз). Тези уъркшопи бяха заснети и анализирани от консорциума на проекта. На платформата може да намерите видеата и инструментите, и да ги споделите с всички заинтересовани страни, които желаят да реализират подобен проект. Продължителността на проекта е 30 месеца, от юли 2019 до декември 2021 година.

ЦЕЛИ

Основните цели на проекта са:

– Да се справи с тормоза сред младите хора в училище;

– Обогатяване на компетенциите и знанията на хора, работещи с младежи чрез нова методология;

– Насърчаване използването на танца като инструмент за борба срещу тормоза, чрез разработването на Бяла Книга, уеб портал с видео уроци и танцови семинари;

– Насърчаване на ценностите приобщаване, недискриминация и справедливост;

– Насърчаване на методиките на неформалното образование;

– Засилване на международното сътрудничество на консорциума на проекта DAB.

КОНСОРЦИУМ

Проектът обединява 5 партньори от различни страни: Франция, България, Румъния, Италия и Гърция.
Координатор на проекта е ESSEVESSE, френска школа за съвременни танци, осъществяваща социални дейности с млади хора в Марсилия.
Останалите партньори по проекта са:

– Сдружение „Юни Партнерс” EUNI PARTNERS: Българска неправителствена организация, с голям опит в социални проекти насочени към образование и култура, базирана в Благоевград.

– AICSCC: румънска асоциация, със седалище в град Яши, която обединява психолози и специалисти, работещи с младежи с личностови разстройства.

– CEIPES: Европейска неправителствена организация, базирана в Палермо и активна в 8 европейски страни. Асоциацията реализира социални проекти в някои от най-бедните квартали в Палермо.

– THE SMILE OF THE CHILD: най-голямата гръцка асоциация, ангажирана с благосъстоянието на децата и техните семейства.

Резултати

ДЕЙНОСТ 1

ДЕЙНОСТ 3

DAB уеб портал с видео уроци

Създаване на онлайн платформа – основно средство за споделяне на добрите практики. В този раздел може да намерите видео уроците и интервютата.

Видео уроци & интервюта

ДЕЙНОСТ 2

Местни танцови семинари

Всяка страна, партньор по проекта, проведе уъркшопите на местно ниво: пет, включващи младежки работници, с цел да се разпространи методологията, и пет за младежи, като всяка група се състоеше от 15 младежа, водени и наблюдавани, както от младежки работници така и от обучител/ хореограф. 

Наръчник за работилница:

ДЕЙНОСТ 4

Бяла книга за справяне с тормоза в училище, използвайки танцов подход

Разработена е Бяла Книга за справяне с тормоза чрез изкуствата: това е документ, който дава серия от препоръки, с цел да интегрира вече съществуващите документи в по-широк набор от политики за положителния ефект на танца за справяне с тормоза.

Английска версия

италианска версия

Българска версия

Френска версия

Гръцка версия

Румънска версия

НОВИНИ

#DAB – The Romanian Multiplier event was a success!

#DAB – The Romanian Multiplier event was a success!

GAMMA INSTITUTE organized the Multiplier event with 2 separate groups, one group of young teacher who need knowledge and experience in managing bullying situations in school, and another group, of psychotherapists in training and personal development counselor, who...

France! Final TM and ME #DAB, a glorious end!

France! Final TM and ME #DAB, a glorious end!

Cie Essevesse is happy to have welcomed the partners of the Dance Against Bullying project in Marseille, on 13 and 14 December 2021, for two final events: The International Multiplier Event which took place on December 13th at Coco Velten, to which we thank for the...

#DAB – The Bulgaria Multiplier event was a success!

#DAB – The Bulgaria Multiplier event was a success!

Association Euni Partners organized Multiplier event with 2 separate groups in 2 days. The first event was held on the 13th of December 2021 and the second one on the 17th of December 2021. The meetings were attended by youths, social workers, trainers, resource...

DAB: in Greece at the final event for sharing great results

DAB: in Greece at the final event for sharing great results

On the 8th and 9th of December 2020, the Greek Multiplier event was successfully organized by “The Smile of the Child”, within the framework of the project “DAB-Dance against Bullying” 2019-1-FR02-KA205-015856. The event was organized in Heraklion, Crete and the...

DAB – Local workshops completed

DAB – Local workshops completed

The project’s organization partners carried out the implementation of the project workshops at the local level between June and September 2021. The partners held their workshops in their respective countries with youth in a variety of different contexts, including in...

#DAB Transnational Meeting in Greece!

#DAB Transnational Meeting in Greece!

The partners of “DAB” – Dance Against Bullying met partially in presence and partially online for a Transnational Meeting hosted by the partner from Greece, The Smile of the Child, on the 26th and 27th of August 2021. The partners took the opportunity to both look...

Dance Against Bullying Transnational Meeting 06/04/2021

Dance Against Bullying Transnational Meeting 06/04/2021

The Dance Against Bullying partners met online between the 24th and 26th of May for three days of intensive training in the implementation of the DAB workshops. This activity was attended by all the five partner organisations in five different countries: France,...

DAB from home: that’s how we carried out our workshop in total safety

DAB from home: that’s how we carried out our workshop in total safety

Given the current situation with COVID-19 and the impossibility of safely carrying out in-person activities, the partners of DAB decided to carry out an online DAB session: Dance Against Bullying From Home.  DAB’s workshops aim first to help people self-empower...

DAB: Dance Against Bullying, Kick Off Meeting in Palermo

DAB: Dance Against Bullying, Kick Off Meeting in Palermo

Project name: “Dance Against Bullying” Project number: (2019-1-FR02-KA205-015856) Duration: 24 months Coordinator: CIE ESSEVESSE (France) Financed by: Erasmus+ programme, KA205 (Strategic Partnership for Innovation and Exchange of good...

ПАРТНЬОРИ